TRUST GROWTH|Web Commercial|2019|Director, Editor

Pr: Kosuke Tanaka / Dir: Daichi Amano / DOP: Makoto Matsuda(ACHERON) / Asst C: Naoto Yokoo / Lighting: Takaya Iwasaki  / Art:Shuhei Nakazawa / Sound: Masato Oku / Sound Asst: Shizuka Sato / Music: Ryo Shina / Makeup: Ai Miyamoto (yosine.) / Stylist: Yusuke Arimoto (7kainoura) / PM:Toshiaki Tamura (ACHERON)  / PM:Shihoko Yuasa / PM:Hirofumi Ichihara / Motion Graphics: Tomoe Okazaki / Design: Mana Yamaguchi / Design: Ayano Niwa / MA: Seiji Nagahama
YAMAN|FOREO Luna mini 2 web commercial|2018|Director, Editor

Pr: Hiroki Ishihara (Crevo) / Dir: Daichi Amano / Cinematographer: TOMOAKI OGURA  / Lighting: Seigo Takeuchi / PM: Hiroshi Motomura (Crevo)

NTT Docomo|ecconcier web commercial|2019|Director, Editor

Pr: Hiroki Ishihara (Crevo) / Dir: Daichi Amano / DOP: Kizuku Satoi (NANAME) / Lighting: Makoto Matsuda (ACHERON) / PM: Shunsuke Murakami (NANAME)
SIGMA|Cine Lens promotional movie|2018|Director|Production: ZEO

CD: Noriaki Tamura (ZEO) / Dir: Daichi Amano / AD: Tomoe Okazaki / Editor: Naoto Kiyota (629 inc)
KDDI EVOLVA|Recruit movie|2018|Director

Pr: Hiroki Ishihara (Crevo) / Dir: Daichi Amano / Cinematographer: Jun Miyashita
NITORI|Recruit movie|2016|Director, Editor|Production: ZEO

AE: Masayuki Takagi / CD: Wataru Mito / Dir: Daichi Amano / DoP: Jun Miyashita / Color: Takayuki Oguma (DTJ)
BOOK & SHISHA IWASHI CLUB|Web commercial|2017|Director, Editor
Cinematographer: Jun Miyashita